Pianista

Jacek

Ryszard Wagner

Muzyka - to początek i koniec wszelkiej mowy

Jimmy Page

Muzyka to najlepszy język do poruszenia serc ludzi na całym świecie


Claude Debussy

Mu­zyka zaczy­na się tam, gdzie słowo jest bez­silne - nie pot­ra­fi od­dać wy­razu; mu­zyka jest tworzo­na dla niewyrażalnego


Fot. Marian Cabański

Sesje zdjęciowe portretowe wyrażające pasje, charaktery, emocje…


Recent Portfolios